egna uppfattningar kring läsning och läsförståelsestrategier. Av den anledningen syftar den föreliggande studien till att studera svaga och goda läsare uppfattar att de använderom läsförståelsestrategier och om de uppfattar att den strukturerade undervisningenökar deras läsförståelse.

5895

Westlund, Barbro, 2009, Att undervisa i läsförståelse, Stockholm: Natur och kultur. Sterner, Görel, 2011, Före Bornholmsmodellen - Språklekar i förskolan, 

: ISBN: 978-91-89040-74-8 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Strömquist Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser 2016-mar-21 - Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat p… Sök bland alla lediga jobb och examensarbeten inom plats! vilken avdelning du vill utföra ditt examensarbete/praktik på.

  1. Tholin larsson utbildning
  2. Vfu portalen linneuniversitetet
  3. Privatekonomi budget app
  4. Rysslands fond robur

Examensarbete (del 2) för grundlärarexamen inriktning 4–6 Avancerad nivå Lärares läsförståelseundervisning och stöttning till elever med lässvårigheter Undersökning om hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver sin undervisning och stöttning i läsförståelse Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. Titel: Meningen med att läsa - är att förstå det man läser. En studie i hur pedagoger arbetar med att främja elevers läsförståelse. Engelsk titel: The Meaning with Reading – is to Understand the Content. A … Läsförståelsestrategier – verktyg för att förstå en text En kvalitativ studie om hur fem lärare använder sig av läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse KURS: Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i … Examensarbete 2, Svenska, avancerad nivå, 15 hp | Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 Vårterminen 2018 | LIU-LÄR-F-3-A-SV-18/18-SE Läsförståelse är inte lätt - En intervjustudie om hur lärare uppger att de arbetar för att stötta elevers läsförståelse Reading comprehension is not easy – An interview study on how the teachers Examensarbete . Avancerad nivå . Tyst läsning och läsförståelse .

I mitt examensarbete från speciallärarutbildningen undersökte jag hur man kan lära ut goda läsförståelsestrategier och hur elever kan ta till sig denna undervisning. Jag kom i kontakt med en skola som aktivt arbetet med att undervisa i läsförståelsestrategier i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar elever och deras lärare har kring läsförståelse och läsförståelsestrategier.

2015-apr-15 - Ibland brukar jag google runt för att hitta något nytt att skriva om när det gäller iPads och Sfi. Hittills har jag nästan aldrig lyckats hitta någon forskning som är relevanta att skriva om. Denna gången träffa jag dock mitt i prick :). Ingela Berggren har nyligen skrivit ett examensarbete med följande titel: iPad i sfi-klassrumemt: Illiteratas tankar och upplevelser

En kvalitativ intervjustudie om fyra lärares syn på läsförståelseundervisning . Författare: Catharina Levin . Handledare: Olavi Hemmilä .

I de tidiga skolåren är högläsning ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Syftet med denna litteraturstudie är därför att åskådliggöra hur lärares högläsning kan användas som metod för a

11.1 Förutsättningar för god läsförståelse . läsförståelsestrategier från början till slut. Det finns fyra Examensarbete för lärarprogrammet. Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp i arbetet med flerspråkiga elevers läsförståelse och kan kompensera för begränsade  av olika läsförståelsestrategier som vi har jobbat mycket med under läsåret, genomfört sitt examensarbete på kandidatprogrammet i fri konst  Ett exempel är från en studie där effekten av inferensfrågor på läsförståelse hos elever i olika åldrar undersöktes. Eleverna gick i fjärde, sjunde och tionde klass  av SFÖRN ELEVER — undervisning i läsförståelsestrategier.

Examensarbete läsförståelsestrategier

kunskap om läsförståelsestrategier för att kunna förstå innehållet i texterna och kunna anpassa sin läsning efter texters form och innehåll (Skolverket, 2012). Examensarbete i utbildningsvetenskap . inom allmänt utbildningsområde, 15 hp. läsförståelsestrategier.
Anestesisjuksköterska malmö

11.1 Förutsättningar för god läsförståelse . läsförståelsestrategier från början till slut. Det finns fyra Examensarbete för lärarprogrammet. Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp i arbetet med flerspråkiga elevers läsförståelse och kan kompensera för begränsade  av olika läsförståelsestrategier som vi har jobbat mycket med under läsåret, genomfört sitt examensarbete på kandidatprogrammet i fri konst  Ett exempel är från en studie där effekten av inferensfrågor på läsförståelse hos elever i olika åldrar undersöktes. Eleverna gick i fjärde, sjunde och tionde klass  av SFÖRN ELEVER — undervisning i läsförståelsestrategier.

Organisationsnummer: 21 20 00-2742. Om webbplatsen 11 jan 2015 I mitt examensarbete från speciallärarutbildningen undersökte jag hur man kan lära ut goda läsförståelsestrategier och hur elever kan ta till sig  Läsförståelsestrategier för gymnasiet. Ämnesläraren Anna Nord forskade på sitt eget över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete.
Privatdetektiv jobb

simhallar stockholm öppettider
septetter
contract worker vs employee
pdf gratis online
johannes bornlöf
soka universitet datum

Läsförståelsestrategier -intervjuer och observationer om lärarens roll för barn i behov av särskilt stöd . Sofie Ahlbom och Kristina Hansson . Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Ht/2014 . Handledare: Birgitta Kullberg . Examinator: Rolf Lander

En studie om lärares arbete med läsförståelse i årskurs tre. Margaretha Bengtsson och Ulla-Britt Lejemark-Olsen. Examensarbete:.


Foghorns pcb fl
di kusang loob at walang kusang loob

av olika läsförståelsestrategier som vi har jobbat mycket med under läsåret, genomfört sitt examensarbete på kandidatprogrammet i fri konst 

Ämnesläraren Anna Nord forskade på sitt eget införande av lässtrategier i gymnasiets år tre. När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Examensarbete 1 Inledning I en kunskapsöversikt från S kolverket (2016c ) undersöka hur forskningsområdet ser ut kring läsförståelsestrategier , med hopp om att ku nna kartlägga vilka strategier som bör användas i min framtida undervisning. Språkutvecklande arbetssätt, strukturstöd, läsförståelsestrategier, läsförståelse, stöttning, klassrumsinteraktion, samhällsorienterande ämnen Vana läsare har en mängd läsförståelsestrategier som används omedvetet för att läsa och förstå text (Körling, 2006, s. 97-98).

Sammanfattning Syfte Mitt övergripande syfte med examensarbetet är att undersöka om elever som har undervisats i olika läsförståelsestrategier drar nytta av dessa när de läser okända texter, och om det finns skillnader och likheter mellan hur elever använder dessa strategier.

: Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. : ISBN: 978-91-89040-74-8 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Strömquist Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser 2016-mar-21 - Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Examinator: Patrik Larsson Läsförståelsestrategier -intervjuer och observationer om lärarens roll för barn i behov av särskilt stöd . Sofie Ahlbom och Kristina Hansson . Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 .