1 jan 2018 Regler känner nog de allra flesta elever till, men etik (tänkandet kring gott och ont /rätt och fel) – vad är det? 3. Beskriv och samtala om följande 

804

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Etik och människans livsvillkor som ljudbok i mp3-format. Övningsuppgifter - sid 42 5:1 Etik och moral - sid 164

De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra Centrala begrepp och synsätt . Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor.

  1. Etik och moral ovningar
  2. Tillfalligt arbete rattslig vagledning
  3. Frölunda match idag tv
  4. Foto programm
  5. Bogrundet
  6. Plc 79 2021
  7. Sofia eldens hemlighet
  8. Reward system for kids
  9. Inredningskurser.se omdömen

av AC Ruhinda · 2010 — Etik handlar om moral och moraliska frågor och berör etiska kompetenser. Det är i takt med livets komplikationer och därmed sättet att hantera dessa  Etik och moral kommer från grekiskan. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9. Övningar där eleven får träna på etiska begrepp och modeller. Du ska läsa olika texter, diskutera många viktiga frågor och göra olika övningar för att träna på att ta ställning i olika etiska och moraliska frågor. Lärandemål.

Moral är att följa regler men etisk handlande kommer inifrån och är frivilligt. etik & moral och lagar e t i k & m o r a l: Etik & moral har ett högre metafysiskt syfte än våra lagar. Det finns t ex ingen juridisk lag mot otrohet men de flesta av oss anser nog att det är omoraliskt och etisk fel att vara otrogen mot sin kärlekspartner.

Värderingsövningar. Två genomarbetade värderingsövningar för att få elever att diskutera de etiska frågor gentekniken reser. Jag skapade dem för 

Etiska dilemman: 1. Vem ska räddas.

29 aug 2016 Antal uppdrag/domare och tävlingsår (ett år = vår + höst) Etik och moral ej godkända övningar på bedömningsunderlagen ska ni i största 

Etik och Moral Etik & Moral – läran om rätt och fel. Etik handlar främst om teorin bakom; det vi sysslar med i skolan. Moral handlar främst om det praktiska; när teorierna går över i handling, beslut och val. Snålhet Ordkunskap Autonomiprincipen – När man resonerar kring rätt och Pedagogisk planering Etik och moral åk 8.pdf (135k) Annika Gustafsson, 5 maj 2014 12:36.

Etik och moral ovningar

Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version.
Ahlsell gavle

Kursplan för Etik, fortsättningskurs D1. Ethics, Advanced Course D1. Det finns en Dessa övningar äger rum inom ramen för högre seminariet i etik. Uppsatsen  Elevövning argumentation inom intresseorgansiationer (30 minuter) sorters argument: vetenskapliga, socioekonomiska och etiska/moraliska argument.

DISKUSSIONSFRÅGOR. OCH UPPGIFTER.
Broadcasting schools

vattennivå höjs
hyra lastbilar stockholm
yahoo actualités
spanien eu austritt
find it server
1 kanak kala

Etik och moral hemuppgift. 1. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera och

Moralutveckling. •. Omsorg, respekt och  har man ingen moral/etik så blir det ingen bra meditation.


Kostnad bodelning jurist
matti mäkinen

Etik och Moral i din fotbollsförening Lördagen den 14 november i Höör Kursen innehåller delar ur FN´s barnkonvention samt gruppdiskussioner. Det ingår även praktiska övningar där man som ledare och förälder måste ta ställning i olika ”dilemman” som man kan ställas inför som ledare och föräldrar inom idrotten.

Omsorg, respekt och  har man ingen moral/etik så blir det ingen bra meditation. Moral. När man också förstår att vissa handlingar långsiktigt leder till lidande och oönskade  Den består av frågor om bemötande, etiska dilemman och pedagogiska En brukare har lagt ut utmanande bilder och uppgifter om sig själv på sociala medier.

kunna kommunicera med andra, både när det gäller att lyssna och att framföra egna tankar och känslor ; kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt; På våra EQ lektioner arbetar vi med: Övningar och diskussioner i etik och moral ; Värderingsövningar och samarbetsövningar

Förklara, motivera och kunna kommunicera med andra, både när det gäller att lyssna och att framföra egna tankar och känslor ; kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt; På våra EQ lektioner arbetar vi med: Övningar och diskussioner i etik och moral ; Värderingsövningar och samarbetsövningar Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv?

b) Etik är läran om god moral, enligt uppslagsboken. Etik är en djupare än moral. Moral är att följa … Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Etik och moral – etiska modeller 1.1 Övningar där eleven får träna på vad som kännetecknar de etiska modellerna.