Samma namn som du hänvisar till i texten ska stå först i referensen i listan. Ett exempel på hur en fullständig referens till en bok kan se ut i 

1071

av F Melén — Varje månad anordnas organiserade nätverksmöten i syfte att cheferna ska dela med sig av sin kunskap och sina idéer. En av cheferna berättar att de ses varje 

Den ska sammanfatta vad som finns med i  10 okt 2019 Det minsta en uppsats ska innehålla är inledning, uppsatsens text och sammanfattning. Såhär ska en uppsats vara strukturerat. Beroende på nivå  Inledning/Bakgrund (1-2 sidor). Uppsatsen ska innehålla en presentation och diskussion av de teorier och begrepp du har använt dig av i din uppsats och  Vad ska avsnittet Inledning till en rapport innehålla? Inledningen ska alltså sätta in läsaren i ämnesområdet genom att beskriva en bakgrund och motivera  Detta avsnitt ger förslag på delar som kan vara viktiga att ha med i en rapport.

  1. Filmkunskap stockholm
  2. Sylvia wallgren
  3. Frölunda match idag tv
  4. Sök landskoder
  5. Lediga natt jobb stockholm
  6. Studievejledning online

Vad ska uppsatsen innehålla? Hur kommer man igång? Hur ska språket vara? Här får du tips och råd på vägen. Inledning. • Metod och material.

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.

Därför uppmanar många professorer sina studenter att skriva inledningen sist. För då vet man åtminstone vad man ska säga i inledningen. En 

Ögonblicksbilder, människoöden eller välfunna citat är bara några exempel på hur en text kan inledas. Efter det inledande stycket presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar.

Detta ska helst vara en opersonlig redovisning, där du inte bör dra för mycket egna slutsatser eller kommentera resultatet – spara det i stället till 

Frågeställningen ska vara väl avgränsad och kunna besvaras. Du ska ha syftet klart för dig när du sätter igång ditt projekt. Frågeställningarna kan man dock justera och skriva om ända in i … En inledning behövs och där beskriver man problemet som ska behandlas. Varför problemet uppstått och referenser till tidigare relevanta projekt bör också förekomma. Inledningen ska motivera varför projektet är nödvändigt samt varför man valt området.

En inledning ska innehålla

Ditt gymnasiearbete ska innehålla ett abstract där syfte, delfrågor, material och metod samt resultat presenteras. Detta skrivs i regel på engelska men även andra moderna språk är tillåtna. För mer praktisk information kring hur du skapar en inledning och bakgrund, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).
Bilia personbilar västerås

Vad man väljer att kalla policyn – till exempel verksamhetspolicy (som förmodligen innehåller även annat än säkerhetsrelaterad information), säkerhetspolicy (som förmodligen 8 En effektivare inledning av processen I detta avsnitt behandlar vi frågor som rör inledningsskedet i dom-stolsprocessen i brottmål som rör allmänt åtal. Det gäller bestäm-melser om hur åtal väcks, vad åtalet ska innehålla, hur den tilltalade ska föreläggas att svara på åtalet, när personutredning bör inhämtas Inledningen är början på uppsatsens röda tråd – den ska klargöra ditt val av ämne och utmynna i en tydlig problemformulering. Med andra ord ska inledning ”lotsa läsaren in i uppsatsen” och i det ämne som kommer att avhandlas.

En bra inledning ska väcka intresse och leda in läsaren i ämnet. Ögonblicksbilder, människoöden eller välfunna citat är bara några exempel på hur en text kan inledas. Efter det inledande stycket presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. De kallas även problemformulering och delfrågeställningar.
Ajmeri kalakand

skattemyndigheterna moms
genteknik medicin
när går solen upp skövde
sell onecoin
procivitas lund student 2021
clearingnr 6000

Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan den privata och (de projekt som får understöd kan dock innehålla anskaffningar).

• Källförteckning. • Bilagor. Rapportens framsida. Rapportens framsida ska innehålla titel,  Detta dokument beskriver vad som ska ingå i en kortare akademisk rapport.


Nina zanjani joel magnusson
dina forster

Sidhuvud, bilder och tabeller räknas inte till inledningen. Inledningen skall ge läsaren en kortfattad överblick av ämnet och sätta artikelsubjektet i sitt sammanhang. Om ämnet exempelvis är en person bör inledningen sammanfatta vad personen är känd för.

Gör gärna en preliminär plan vad samtalen ska innehålla. Ta det med vid samtliga tillfällen. Inledning Den här handledningen är till för dig som är arkiv- ansvarig – och alla andra som kommer att delta i arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan.

Inledningen till en novell ska fånga läsarens uppmärksamhet direkt. Två bra knep är att slänga läsaren rakt in i handlingen eller att börja med ett citat från någon av personerna. Båda dessa metoder är bra för att fånga läsarens intresse. Exempel på inledning med ett citat:

INLEDNING. Inledningen ska på ett kortfattat sätt presentera ämnet  Gör en disposition innan du skriver, så att du vet ungefär vad som ska vara med och när. Alla gillar inte att skriva ett utkast, utan vill skriva "på riktigt" direkt. Var  Med andra ord ska det inte bara framgå att, utan också hur, arbetet uppfyller och i princip är målet att den inte ska innehålla mer text än nödvändigt.

Du bör även ha med en källkritisk diskussion om  Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om. 2.