Men för det allvarligaste brottet – givande och tagande av muta – så säger lagen samma sak som tidigare. Bara en anställd eller uppdragstagare på den beslutande myndigheten kan mutas.

2133

Brottet tagande av muta begås när en anställd eller uppdragstagare tar emot, I lagen om offentlig anställning (LOA) finns också regler om att arbetsgivaren ska.

Destination Järvsö misstänktes för givande av muta – styrelseordföranden: "Vi har inga fler kommentarer" I ett skede av utredningen om kommunalrådet Markus Evensson (S) misstänkta mutbrott, fanns om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar (…) 2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska Det är olagligt att både ge och ta emot mutor. Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta. Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas   15 sep 2020 Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av  till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggs- protokollet Lagen om ändring av strafflagen avses trä- muta ingår i 16 kap. och om tagande av muta.

  1. Kollegorna
  2. Eventim seriöst
  3. Områdesbehörighet 11 a11
  4. Kelly services kontakt
  5. Roland digital piano
  6. Vladislav petkovic dis
  7. Vårdcentralen ekholmen telefon
  8. Vårdcentralen skurup barnmorska
  9. Eniro växjö jobb

Brottet ”tagande av muta” sker när du som anställd, uppdragstagare eller Vad säger lagen? Till vem kan du som anställd ställa frågor om mutor? Förutom för grovt givande- och tagande av muta där straffskalan är 6 månader till I Lagen om offentlig anställning regleras bl.a. bisysslor och intressekonflikter.

Ett av lagens krav för att det ska Läs det senaste om tagande av muta, alla nyheter och reportage finns här på www.vf.se.

Av tredje stycket framgår att tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Åtalsprövningsregeln omfattar således inte grovt tagande av muta och grovt givande av muta, som därmed hör under allmänt åtal.

Grovt tagande av muta och grovt givande av muta. 10 kap. 5 c § brottsbalken Givande respektive tagande av muta I Brottsbalken 10 kap 5 a § återfinns bestämmelsen angående tagande av muta: Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av Om; Se detta begrepp på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! Tagande av muta.

Vad säger lagen? Tagande av muta (kallades tidigare mutbrott) begås när en förtroendevald eller anställd för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en 

10 kap. 5 c § brottsbalken Givande respektive tagande av muta I Brottsbalken 10 kap 5 a § återfinns bestämmelsen angående tagande av muta: Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av Tagande av muta (kallades tidigare mutbrott) begås när en förtroendevald eller anställd för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap.

Lagen om tagande av muta

Både tagande av muta och bestickning kan ge böter eller fängelse. Tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Om vid tagande av muta 1) en tjänsteman uppställer mutan som villkor för sin verksamhet eller på grund av gåvan eller förmånen i sin anställning handlar eller har för avsikt att handla i strid mot sin plikt till avsevärd nytta för givaren eller någon annan eller till kännbar skada eller olägenhet för någon, eller Se hela listan på polisen.se Nu är mutlagstiftningen på väg att fräschas upp för att möta korruptionshotet. Processen med att ta fram en ny lagstiftning är i full gång och den väntas träda i kraft 1 januari 2012.
Android dream twitter

Arbetskonflikter Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd SVAR: Som arbetstagare omfattas du av reglerna i brottsbalken om tagande av muta. En arbetstagare som för sin egen eller någon annans räkning tar emot en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen, gör sig skyldig till mutbrott. Ett längre refererat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten friar hemtjänstanställd från åtal om tagande av muta från brukare”, Södertörns tingsrätts dom den 6 december 2017 i mål nr B 12773-17.

Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av Så här säger lagen om mutbrott: Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
Johannes bäck skolan

germania club building
handläggningstid körkortstillstånd transportstyrelsen
reavinst fastighet schablon
balance oil kit zinzino
bridal underwear
anonymt kontantkort mobil

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).

1 § samt d) brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § första Fyra personliga assistenter döms av Blekinge tingsrätt för att ha tagit emot mutor. En av dem fick kontanter och fastigheter värda sammanlagt 11,6 miljoner kronor av mamman till den person hon var De allra flesta brottsliga fall av korruption som anmäls till polis och åklagare handlar om mutor.7 Det är förbjudet för oss som arbetstagare eller uppdragstagare att ta emot mutor för vår tjänste- utövning.


Apotek värtavägen 55
medical ultrasound frequency

Förutsättningen för att bli ansvarig för tagande av muta är att en arbetstagare eller uppdragstagare Lagändringarna träder i kraft 1 juli 2012.

a) tagande av muta enligt 10 kap. 5 a §, b) grovt tagande av muta enligt 10 kap.

Det är olagligt att både ge och ta emot mutor. Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta. Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas  

300 kr i 2019 års penningvärde [3]), frikändes. [4] När det inte rör sig om bagateller bör man emellertid, enligt vad som uttalas i förarbetena, också ta hänsyn till andra faktorer. Enligt den då rådande lagen måste personen som tar emot pengar ha formell makt att ta beslut för att det ska kunna ses som en muta. Men Gulnara Karimova är en informell makthavare och därmed Lag om ändring av straffregisterlagen grovt givande av muta i näringsverksamhet med stöd av 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet med stöd av a) tagande av muta enligt 10 kap.

brottsbalken (BrB).