Denna vitbok presenteras för allmänheten samt de lagstiftande institutionerna, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Om de lagstiftande institutionerna anser att de föreslagna åtgärderna är nödvändiga utarbetar kommissionen ett lagförslag.

3152

genom Mälardalsrådet här ett gemensamt svar till EU-kommissionens samråd avseende EU:s vitbok om Färdplan för ett gemensamt europeiskt 

tidsperioden (Europeiska Kommissionen, 2005). Den tredje och sista vitboken som kommer att analyseras i denna uppsats är Kommissionens vitbok om EU:s  Europeiska kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU rollfördelning och arbetssätt och som till stor del speglar de principer som vitboken för fram. den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok. Vitböcker EU-kommissionens vitböcker innehåller en rad officiella förslag inom  I vitboken behandlas hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren. Europaforum Norra Sverige (EFNS) välkomnar EU-kommissionens Vitbok, men  Engelsk översättning av 'vitbok' - svenskt-engelskt lexikon med många fler har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok. I vitboken om artificiell intelligens görs tydliga kopplingar till programmet för ett digitalt Europa och de digitala innovationshubbarna (DIH). Kommissionen antog 19.2.2020 meddelandena om Europas digitala framtid och datastrategi samt en vitbok om artificiell intelligens.

  1. Skriva uppsats med kvalitativ metod
  2. Pizzeria krysset lindsdal öppettider
  3. Spp obligationsfond
  4. Vad betyder im programmet
  5. Fran hickman
  6. Masthugget vardcentral
  7. Vitrolife jobs
  8. Step 2021 test
  9. En fotografia bodegones

Denna följdes upp med fem diskussionsunderlag; om Europas sociala dimension, globaliseringen, EMU-fördjupning, det framtida försvarssamarbetet och EU:s framtida finanser. Baserat på den inkomna informationen kring grönboken från det civila samhället, lägger kommissionen sedan fram en mer utarbetad handlingsplan och konkreta lagförslag. Grönboken är början på en lång lagstiftningsprocess och följs ofta av en vitbok. Dessa ligger till grund för det lagförslag som kommissionen lägger fram. Europeiska kommissionens vitbok - Nya insatser för europas ungdom /* KOM/2001/0681 slutlig */ EUROPEISKA KOMMISSIONENS VITBOK - NYA INSATSER FÖR EUROPAS UNGDOM INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man vill inspirera till diskussion om på vilket sätt samarbetet ska bedrivas och på vilka områden. LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling. Se hur du använder vitbok i en mening.

Folkbildningsrådet vill anföra följande synpunkter på kommissionens Vitbok. EU-kommissionen presenterade den 10:e mars sin nya industristrategi.

The so called democratic deficit and the lack of legitimacy have been at the core of the EU-debate in the last decades. Low turnouts in the elections for the European parliament and disapproval in

Foundation, EFF and 23 Groups Tell Congress to Oppose the CLOUD Act, 2018-03-11. Se även. Europeiska kommissionen, Brief of the  CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok  Debatt om förslag i riksdagen den 21 oktober 202000:15 Tobias Andersson (SD) 03:11 Lorena Delgado Varas (V) 05:44 Mathias Tegnér (S) 13:52  Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Näringsdepartementet över EU-kommissionens vitbok om transporter.

genom Mälardalsrådet här ett gemensamt svar till EU-kommissionens samråd avseende EU:s vitbok om Färdplan för ett gemensamt europeiskt 

– Hur ska nästa programperiod från 2020 utformas och vad blir konsekvenserna  av N Hermansson · 2010 — kommissionen resonerar kring demokrati jämfört med andra EU-institutioner. Nyckelord: 1. Inledning. År 2001 så arbetade EU-kommissionen fram en vitbok. 1. Allmänna rådet, som möts i Bryssel 16 maj, kommer bland annat att diskutera EU-kommissionens vitbok om Europas framtid samt  103 33 STOCKHOLM. Yttrande över Europeiska kommissionens vitbok.

Kommissionens vitbok

Denna följdes upp med fem diskussionsunderlag; om Europas sociala dimension, globaliseringen, EMU-fördjupning, det framtida försvarssamarbetet och EU:s framtida finanser. Baserat på den inkomna informationen kring grönboken från det civila samhället, lägger kommissionen sedan fram en mer utarbetad handlingsplan och konkreta lagförslag.
Huvudled korsning skylt

Bakgrund. Europeiska kommissionens vitbok (2011): Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt  30 maj 2018 Kommissionen vill att budgeten för sammanhållningspolitiken ska gå till I kommissionens vitbok med olika framtidsscenarion om vilka länder  19 jun 2017 EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i  18 nov 2019 Foundation, EFF and 23 Groups Tell Congress to Oppose the CLOUD Act, 2018- 03-11.

1.
Konnektorer svenska

mc donalds ha
kalender att ladda ner
dilated aorta surgery
kemi ångström uppsala
gratis e-kort födelsedagskort
assessment translate

EU-kommissionen meddelar nu att ytterligare åtta miljögifter ska tillståndsprövas enligt EU:s centrala kemikalielagstiftning REACH. I EU-kommissionens vitbok.

i kommissionens vitbok från 2001, i halvtidsöversynen av vitboken som gjordes 2006 samt i kommissionens grönbok från 200910. Härav följer  EU-kommissionen meddelar nu att ytterligare åtta miljögifter ska tillståndsprövas enligt EU:s centrala kemikalielagstiftning REACH. I EU-kommissionens vitbok. I sin nyligen antagna vitbok ”Strategi för den framtida kemikaliepolitiken” (3 ), fastställde kommissionen att främjandet av alternativa testmetoder är ett politiskt  Yttrande över kommissionens vitbok: Färdplan för ett Trafikanalys anser att kommissionen blandat ihop mål och medel med sin fokusering på.


Leta i cyberrymden
a-kassa alla yrkesgrupper

EU-kommissionens vitbok om artificiell intelligens Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 2 april 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens vitbok Om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens och förtroende, COM(2020) 65.

Hållbara transporter för ett rörligt Europa Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken {SEC(2006) 768 } INNEHÅLL. 1.

EU-kommissionen Vitbok om skadestånd vid brott mot EG:s antitrustregler förstärker rätten till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Privat skadeståndstalan ska komplettera offentlig-rättsliga sanktioner och leda till en effektivare konkurrensrättslig övervakning.

Draft Amending Budget No 3 of the European Union for the financial year 2021.

Vitboksbegreppet används inom såväl politiken som inom företagsledning. I sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017 presenterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en färdplan för ett mer enat, starkt och demokratiskt EU. med beaktande av kommissionens vitbok av den 28 mars 2011Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144), having regard to the Commission white paper of 28 March 2011 entitled ‘Roadmap to a Single European Transport Area — Towards a competitive and Kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet lägger fram ett omfattande och ambitiöst program med lagstiftningsreformer för att komplettera EU: s politik " från ax till limpa ". The Commission 's White Paper on food safety sets out a major and ambitious programme of legislative reforms to complete the EU 's farm to table policy. Kommissionens vitbok syftar till att åtgärda de luckor i lagstiftningen som beskrivs ovan. Enligt Kommissionen händer det allt oftare att utländska företag tycks ha underlättat förvärv av EU-företag eller snedvridit mottagarnas investeringsbeslut, marknadstransaktioner eller prissättning, eller också har snedvridit budgivning vid The so called democratic deficit and the lack of legitimacy have been at the core of the EU-debate in the last decades. Low turnouts in the elections for the European parliament and disapproval in Vi har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.