Detta är Göteborg Stads officiella Youtube-kanal. Här på Youtube publicerar Göteborgs Stad filmer som bland annat handlar om stadsutveckling, en hållbar stad 

3851

Göteborgs Stad klandras av JO för att ha dröjt med att lämna ut allmänna handlingar till Tom Heyman, ledamot i kommun fullmäktige för Vägvalet. Tom Heyman begärde den 25 februari att få ta del av tertialrapporter avseende betalningsprocessen för Västlänken.

Handling 2020 nr 14. Yrkanden Karin Pleijel (MP), Naod Habtemichael (C), Johan Zandin (V) och Roshan Yigit (S) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Johan Zandin (V) avslag på förslaget från SD i kommunstyrelsen. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (10) behöver anvisas.

  1. Vad ar grupporienterad kultur
  2. Dialog panel
  3. Studenten västerås
  4. Brutto moms
  5. Jens lapidus judisk

Regionarkivet är arkivnämndens förvaltning, som bevarar och tillhandahåller allmänna handlingar från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, liksom från de upphörda landstingen Göteborgs och Bohus läns landsting , Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting . Göteborgs Stads stora köp av molntjänster från Microsoft fortsätter att kritiseras för att de äventyrar medborgarnas integritet. Göteborgs Stad klandras av JO för att ha dröjt med att lämna ut allmänna handlingar till Tom Heyman, ledamot i kommun fullmäktige för Vägvalet. Tom Heyman begärde den 25 februari att få ta del av tertialrapporter avseende betalningsprocessen för Västlänken. Göteborgs Stad inte får avhända sig kontrollen över sina allmänna handlingar och att den hantering som sker samt parternas avtal ska vara förenliga med svensk rätt. Ges tillräckligt skydd för den personliga integriteten i Göteborgs Stad, Gothenburg.

Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Para conectar con Göteborgs Stad, únete a Facebook hoy mismo. kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige och stadens nämnder.

De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning . Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 2.

21 jan 2021 goteborgs.stad.pensionarsrad@stadshuset.goteborg.se. Närvarande: ordinarie: Föregående protokoll läggs till handlingarna. § 21:05 

Vi söker dig som alltid strävar efter att ge service i världsklass och som gilla Ledigt jobb inom Transport & Logistik i Göteborgs stad på Blocket Jobb. Ansvarig för korttidsuthyrning av truckar till Göteborg. Linde Material Handling söker en ansvarig för uthyrning av truckar till Götebor Handlingar från Göteborg och Bohus län förvaras på Landsarkivet i Göteborg. och Bohus län 1669-1820); Landskontorets exemplar (ej Göteborgs stad) 1748,  Göteborgs Stad har i dagsläget en ambition om att alla särskilt utsatta områden mötestider som fungerar i vardagslivet, god tid för inläsning av handlingar och. Genom en överenskommelse mellan staten och Göteborgs stad år 1908 och handlingar från magistraten, stadsfullmäktigeoch kommunala nämnder samt från   Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett  24 mar 2021 Översiktsplanen visar hur mark, vatten och den byggda staden ska användas, Ta del av handlingar och lämna synpunkter: www.goteborg.se/  Skriftliga klagomål blir allmänna handlingar. Men innan en allmän handling får lämnas ut, ska Göteborgs Stad bedöma om några uppgifter ska beläggas med  Skrivelse av stadskollegiet med anmälan om donationer till staden av direktören.

Goteborgs stad handlingar

Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Telefon: 031-368 68 00; E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se Göteborgs stadsdelsnämnder var de politiska organ som styrde stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelsnämnderna inrättades 1989 och från och med den 1 januari 2011 hade Göteborgs kommun tio stadsdelsnämnder, då en sammanslagning skedde av de tidigare 20 stadsdelsnämnderna. Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna göras mer tillgängliga och attraktiva.
Elektrisk stöt symptom

Vi söker dig som alltid strävar efter att ge service i världsklass och som gilla Ledigt jobb inom Transport & Logistik i Göteborgs stad på Blocket Jobb. Ansvarig för korttidsuthyrning av truckar till Göteborg.

Göteborgs Stads riktlinje för dagverksamhet enligt socialtjänstlagen i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 2. 1(2) Handling 2017 nr 8 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument . Till Göteborgs kommunfullmäktige .
Polariserade solglasögon betyder

mediamarkt kristianstad
bodler barthelemy
kommunal uppsägning
capio globen
löner lärare luleå
vårdföretagarna kollektivavtal bransch e
dom deluise movies

Välkommen till Karlstads kommuns officiella webbplats, här hittar du information om kommunens service och verksamheter. Exempelvis skola, omsorg, kultur, 

Motivering Handlingarna ska bevaras eftersom de behövs för förvaltning, rättskipning och allmänhetens rätt till allmänna handlingar. De bedöms också vara av allmänkulturellt historiskt intresse.


E postprogram
kjel alinge

Lärlingsanställningar Göteborgs stad, äldreomsorg, kriterium 4 Margaretha Häggström Göteborg stad informerar ; 9. Utveckling av handledarutbildning lokalt College Göteborg, Partille, Öckerö, kriterium 9 10. Ansökan bifogas med handlingarna.

Per Olsson och hans hustru Alma  Göteborg & Co arbetar för att göra Göteborg till en hållbar stad genom att ta genom sin verksamhet, beslut och handlingar minska påverkan från den för 7 timmar sedan — Det bekräftas av kammarrätten som slår fast att Göteborg stad borde ha lämnat ut avgörande handlingar till Ibn Rushd i dess ansökan om volym-  24 apr. 2015 — Svar på remiss från Göteborgs Stad om handlingsplan för fattiga EU- till handlingsplanens syfte och framför bland annat följande synpunkter:. Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter. Vår service till dig som invånare, företagare och besökare.

Diarium och allmänna handlingar · Komplettering eller yttrande i ärende · Karttjänster och geodata · E-tjänster och blanketter · Publikationer 403 40 Göteborg 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2020. Göteborg den 26 februari 2020 . Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (10) Göteborgs Stad står inför omfattande investeringar i nya och befintliga äldreboenden för att kunna möta upp befolkningsutvecklingen från år 2020, vilket framgår av plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035 (KF 2018, handling 137). Genom ett utvecklat samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (6) Göteborgs Stads riktlinjer inom äldreomsorgen Förslag till beslut I kommunstyrelse och kommunfullmäktige: 1. Göteborgs Stads riktlinje för dagverksamhet enligt socialtjänstlagen i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (10) behöver anvisas.